ervaren lifttechnici
24 / 7 bereikbaar
oog voor detail & kwaliteit
close menu

Website Disclaimer + Privacy

 

Deze website is eigendom van Quality lift bv

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Bosstraat 47, 9200 Oudegem

Telefoon: 052 / 20 25 17

E-mail: Geert.platteau@skynet.be

Ondernemingsnummer: BE 0865 284 540

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Quality lift BV of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Quality lift Bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Quality BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Quality lift BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Quality lift BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Quality lift BV  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Quality lift BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

 

 

Privacybeleid
Quality lift BV hecht belang aan uw privacy.

 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Quality lift BV , bosstraat 47, 9200 Oudegem respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Verwerking van uw aanvraag

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Quality lift bv , bosstraat 47 9200 Oudegem, geert.platteau@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Quality lift BV , Bosstraat 47 9200 Oudegem, geert.platteau@skynet.be.

 

In geval van doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

Quality lift bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Klacht indienen

Wenst u klacht in te dienen? Hiervoor verwijzen wij u door naar de Belgische GegevensBeschermingsAutoriteit

Cookies

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘Noodzakelijke cookies’: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

‘Voorkeurscookies’: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 

‘Statistische cookies’: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

‘Marketingcookies’: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Bijvoorbeeld cookies van Facebook & Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ook heeft u eerst uw toestemming gegeven via de daarvoor voorziene pop-up. Zo niet, dan zullen niet-noodzakelijke cookies niet geactiveerd worden bij uw bezoek.

Algemene voorwaarden

1. HET CONTRACT BEHELST

-Het leveren en plaatsen door de ondernemer van kleine veren en schroeven, contactklemmen, signalisatielampen (met uitzondering van de lampen in de liftcabine), oliën en vetten, kuis-en onderhoudsproducten.
-Bij melding van defect, het zenden, in de kortst mogelijke tijd, van een bevoegd technicus teneinde alle maatregelen te treffen om de inrichting te herstellen en opnieuw in bedrijf te stellen.
-Bij de onderhoudsbeurten, het kuisen en smeren van alle apparatuur, machines en onderdelen. Er wordt grote aandacht besteedt aan zij die betrekking hebben met de beveiligingen. Daarbij worden alle wenselijke regelingen in de mate van het mogelijke uitgevoerd. Indien de ondernemer bij het onderhoud vaststelt dat de lift ingevolge welke redenen dan ook zoals o.a. aanpassing van de wettelijke normen een grondiger onderhoud of herstel vergt ; stelt hij de klant hiervan onmiddellijk in kennis. De ondernemer heeft het recht om de uitvoering van zijn opdracht te weigeren wanneer de lift niet meer bantwoordt aan de wettelijke normen.

2. BLIJVEN VREEMD AAN HET CONTRACT

-De herstellingen en de vervanging van de kabels.
-De werken of de vervanging van andere stukken dan deze voorzien in art. 1 van de algemene voorwaarden die nodig zouden blijken door slijtage, een uitwendige oorzaak, een feit van de klant of van een derde.
-De constructiefouten en onzichtbare gebreken aan de lift en toebehoren.
-Alle kosten (verplaatsing + uurloon technieker) die voortvloeien uit niet gewettigde oproepen dwz oproepen die geen verband houden met het normaal periodiek onderhoud van de lift.
-Het nazien van de isolatieweerstand van de elektrische leidingen en apparatuur.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

-Hij zal de contractuele onderhoudsbeurten op regelmatige tijdstippen uitvoeren en alle controlemiddelen die daarmee betrekking hebben ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.
-Hij zal al de werken en leveringen uitvoeren met de vereiste spoed en technische bekwaamheid.
-Hij zal in het algemeen alle wenselijke maatregelen treffen om de inrichting in goede staat van behoud, bedrijf en veiligheid te stellen.
-Hij verwittigt de klant wanneer buitencontractuele nazichten of herstellingen dienen te gebeuren.
-Hij stelt zijn burgerlijke verantwoordelijkheid en die van zijn aangestelde, onder dekking van een beroepsverzekering. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de ondernemer gehouden is tot een inspanningsverbintenis en de onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren overeenkomstig de wettelijke vereisten eigen aan de sector.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

-Hij zal zijn burgerlijke verantwoordelijkheid passend laten verzekeren. Daarbij wordt de driemaandelijkse controle van een onafhankelijk controleorganisme, aanvaardt door de overheid, ten sterkste aanbevolen.
-Hij zal geen schadevergoeding eisen voor eventuele dienstonderbrekingen, noch voor de hinderlijke tegenwoordigheid in het gebouw van de door de ondernemer aangestelde personen voor onderhoud en herstellingen.
-Hij stelt gemakkelijke en zekere middelen ter beschikking van de ondernemer, zodat de machinekamer en de inrichting veilig kunnen worden bereikt.
-Tijdens de toezichts-en onderhoudsbezoeken wordt het toestel volledig ter beschikking gesteld de ondernemer en aan zijn personeel dat de instelling mag stilleggen gedurende de hele tijd van het werk. De klant zal er voor zorgen dat alle toestellen te bereiken zijn op de dagen en uren dat het onderhoud en/of de herstelling wordt gedaan. Zoniet kan de ondernemer weigeren het onderhoud / herstel uit te voeren. Alle kosten zoals verplaatsing, uurloon technieker e.d.m. verbonden aan deze niet werkdadige interventie zijn ten laste van de klant.
-Hij zal niet-contractuele werkprestaties en alle herstellingen en leveringen, na prijsopgave, bij voorkeur door de ondernemer laten uitvoeren. .
-Hij zal spoedig alle herstellingen aan een gebouw, kuil, schacht of machinekamer en aan de lift op eigen kosten laten uitvoeren, wanneer zij door de ondernemer als noodzakelijk aangewezen werden, om wettelijke of veiligheidsredenen.
-Hij aanvaardt de toepsselijkheid van de huidige normen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB), toepasselijk op de heftoestellen.
-Hij zal alle elektrische en mechanische storingen – van welke aard ook – die de normale werking van de lift beïnvloeden zoveel als mogelijk vermijden en desgevallend de ondernemer hiervan onmiddelijk in kennis stellen zodat deze het onderhoud / herstel in alle veiligheid kan uitvoeren..
-Hij zal niet-contractuele werkuren, herstellingen en leveringen, net als het jaarlijks forfaitair onderhoudsbedrag onmiddellijk bij uitvoering van het werk of uiterlijk tegen het einde van de maand van de uitgeschreven factuur, vereffenen. Bij niet tijdige betaling wordt zonder bijkomende ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 10 % aangerekend alsmede een forfaitatire schadeloosstelling à rato van 10 % van het factuurbedrag.
-Hij zal huidig overeenkomst door derden doen aanvaarden en overdragen in geval de uitbating wordt overgedragen.
-Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd bij de Rechtbanken van Dendermonde.
-De uitvoering van het contract wordt tijdelijk geschorst in alle gevallen van overmacht, ook bij niet stipte betaling, zoals hoger vermeld. Tijdens de duur van de schorsing komen alle verantwoordelijkheden van de ondernemer te vervallen. Duurt de schorsing langer dan twee maanden dan hebben de partijen het recht de basisprijs te hernegociëren.